Bhv – zo maak je een bhv-plan en ontruimingsplan

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Evacuatieplannen en bhv oftewel bedrijfshulpverlening: van die onderwerpen waar veel werkgevers zich meestal liever niet te veel mee bezig houden. De wetgeving is veel te ingewikkeld en alles gaat toch goed? Tot het moment dat het niet meer goed gaat. En eigenlijk valt die wetgeving ook wel mee.

Een risicoanalyse en preventiemaatregelen, een evacuatieplan en een bhv-plan zijn aangewezen voor alle bedrijven. Hoeveel werk het opstellen van deze plannen is, hangt sterk af van de grootte en de soort van het bedrijf.

||

Risicoanalyse en het bijbehorende plan van aanpak

Goede bedrijfshulpverlening begint met een goede risicoanalyse en plan van aanpak. Alleen als een bedrijf slechts 1 persoon in dienst heeft, is het mogelijk een sterk vereenvoudigde checklist te gebruiken. Voor alle grotere bedrijven is een uitgebreider protocol nodig. Het risicoanalyseplan wordt opgesteld door de preventieadviseur en besproken in het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) of de bedrijfsraad.

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41382#Opleiding

Evacuatieplan

Een evacuatieplan geeft aan hoe er wordt geëvacueerd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft in geval van een calamiteit. Daarnaast is het belangrijk dat dit plan niet alleen op papier staat; iedereen moet zich het plan eigen maken en op de hoogte zijn van wat er verwacht wordt in het geval een evacuatie nodig is. Oefen daarom regelmatig het evacuatieplan (minstens één keer per jaar). Het kan levens redden.

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=563

Bhv-plan

Ook wat de bedrijfshulpverlening betreft, moet de werkgever doeltreffende maatregelen voorzien voor de interventie zoals de aanwezigheid van bhv’ers, EHBO-uitrusting en brandbestrijdingsmiddelen.

Wanneer ben ik verplicht een bhv’er aan te stellen?
Zodra er werknemers zijn, of als je wel eens andere mensen over de vloer krijgt, zoals klanten, relaties of patiënten. Kortom, op zelfstandigen zonder personeel zonder kantoor na, moet eigenlijk iedere ondernemer iets geregeld hebben voor de bedrijfshulpverlening. Kleinere werkgevers kunnen natuurlijk zichzelf aanwijzen als bedrijfshulpverlener.

Hoeveel bhv’ers moet ik aanstellen?
Hier laat de wet ruimte. De werkgever bepaalt het aantal en de kwalificatie van de bedrijfshulpverleners. In principe zoveel hulpverleners als nodig om de aan hen toegewezen taak goed uit te kunnen voeren. Het is zo dat steeds minstens 1 bhv’er aanwezig moet zijn. De bhv’ers volgen minstens een basisopleiding en bijscholing, eventueel aangevuld met specifieke kennis en vaardigheden als er specifieke risico’s zijn in de onderneming.

Moet ik de bhv’ers opleiden?
In de wet staat dat een EHBO- en/of brandbestrijdingsopleiding gevolgd moet worden, zodat dat de bedrijfshulpverlener dusdanig opgeleid en uitgerust moet zijn dat hij of zij in staat is zijn taak als bedrijfshulpverlener adequaat uit te voeren. Zijn taken zijn eerste hulp verlenen, de gevolgen van brand beperken en indien mogelijk bestrijden en de gevolgen van een ongeval beperken. Ook moet de bedrijfshulpverlener in staat zijn de andere personen in het gebouw op een goede manier te evacueren. Er wordt van uit gegaan dat in een bedrijf waar vooral zorgverleners werken, de werknemers al voor een groot deel geschoold zijn. Toch zal er vaak aanvullende training nodig zijn.

Waar moet ik mijn bhv’er opleiden?
De overheid geeft volgens een wettelijk kader aan wat een bedrijfshulpverlener precies moet kunnen. Er zijn dus duidelijke opleidingseisen voor de basisvorming en bijscholing. Talloze instellingen bieden cursussen aan voor theorie en praktijk. Kies er met zorg een uit en probeer prijs niet het belangrijkste te vinden, maar wel wat er wordt aangeboden. Als er over brandbestrijding wordt gesproken bijvoorbeeld, wordt er dan alleen maar een keertje voorgedaan hoe een brandblusser werkt, of krijgen de cursisten de kans zelf echt te ervaren hoeveel kracht er nodig is voor een brandblusser en hoe het is om van dichtbij een branddeken ergens overheen te leggen? En hoeveel aandacht besteedt de opleider aan nazorg, bijvoorbeeld onderhoud van het gebruikte materiaal?

TIP: Verwaarloos de herhaling niet
In de praktijk bestaat EHBO gelukkig vaak uit de ‘onschuldige’ kleine incidenten. Daardoor verdwijnt de kennis over ernstige calamiteiten snel. De stabiele zijligging, drukverbanden aanleggen en de procedure bij reanimeren: het zal toch af en toe eens herhaald moeten worden. Ook bijscholing voor de bedrijfshulpverleners moet normaal gezien jaarlijks.

Wie maak ik preventieadviseur?
Kies iemand die echt zin heeft in de taak en het belang ervan ziet. De preventieadviseur is degene die zal moeten lobbyen voor veiligheid, die soms strenger moet zijn dan waar de werkgever op zit te wachten. Geef hem of haar ook de ruimte zijn taak goed uit te voeren. Zonder een toegewijde preventieadviseur komen er geen toegewijde bedrijfshulpverleners.

Wie maak ik bedrijfshulpverlener?
Hiervoor geldt hetzelfde: kies medewerkers die het willen. Dat is moeilijker dan een toegewijde preventieadviseur vinden, omdat de bhv’ers wel verspreid over de afdelingen moeten zitten. Hoe de hulpverleners precies verspreid moeten zijn, kan vastgesteld worden in het risicoanalyseplan.

TIP: Beschouw het ook als teambuilding
Een bhv-training of -herhaling is niet alleen maar nog eens dat verbandje aanleggen of nog eens horen hoe een brand het best te bestrijden is. Beschouw het ook als teambuilding. De bhv’ers moeten in het geval van een calamiteit kunnen samenwerken, terwijl ze in veel bedrijven normaal gesproken niet samenwerken. De bhv’ers zitten immers met opzet verspreid over de verschillende afdelingen. Samenwerking is van belang voor soepele hulpverlening, maar ook voor de verwerking van de emoties achteraf, mocht er eens een serieuze calamiteit zijn. De bhv’ers moeten dan met elkaar kunnen spreken en elkaar een beetje kennen.

Ben ik klaar als alle plannen op schrift staan en iedereen weet wat hij of zij moet doen?

Nee, het bijhouden van een register van interventies is een onmisbaar onderdeel in de bedrijfshulpverlening. Het maakt essentieel deel uit van het preventiebeleid. Het is van belang om een goede evaluatie te doen na een calamiteit, hoe klein die calamiteit ook was. Bedenk of er procedures aangepast moeten worden en of er materialen weer aangevuld moeten worden.

Risicoanalyseplan, evacuatieplan en ook het bhv-plan moeten dus met regelmaat worden nagelopen. En het beschikbaar bhv-materialen moet regelmatig gecontroleerd worden. Overal verdwijnen dingen. Middelen voor eerste hulp, zoals verbanden en gaasjes, hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. Ook brandblussers en dergelijke moeten periodiek worden gekeurd.

BHVprod

Manutan levert een groot assortiment artikelen die de veiligheid vergroten. Zowel voor persoonlijke bescherming en eerste hulpverlening als voor veiligheid op de werkvloer, bij de opslag van gevaarlijke stoffensignaleringbeveiliging van magazijnstellingenbrandbeveiliging, enzovoort.

noodevacuatieborden

Wil je meer weten over hoe je de veiligheid op de werkvloer kunt verbeteren? Neem dan contact op met de helpdesk van Manutan. Zij helpen je graag verder.

Volg Manutan op