Brandblussers: check! Hoe staat het met de brandveiligheid op jouw bedrijf?

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 branden in – een goede reden om eens extra scherp te kijken naar de brandpreventie in jouw bedrijf, een heel belangrijk aspect van veiligheid op het werk. Hoe staat het met de brandbeveiliging? Liggen of hangen de juiste hulpmiddelen en brandblussers voor het grijpen als het misgaat? Is er een ontruimingsplan en wordt de vluchtroute goed aangegeven?

|||||

Brandpreventie

Brandpreventie begint al met heel kleine dingen. Van vlamdovende afvalbakken en brandwerende kasten tot rookmelders. Die (en nog veel meer) vind je in ons uitgebreide assortiment brandbeveiliging. En de brandweer adviseert je graag!

Waar moet je brandblusapparaten installeren?

Dat je je brandblusapparaten op een duidelijk zichtbare en goed bereikbare plaats moet installeren, spreekt voor zich. Maar weet je ook hoeveel apparaten je nodig hebt voor je bedrijf? Om het antwoord te kennen, moet je de oppervlakte weten van de ruimte die je wil beschermen en het aantal bluseenheden checken op het etiket van je brandblusser (een schuimblusser van zes liter of een poederblusser van zes kilogram stemmen bijvoorbeeld elk overeen met één eenheid). Je moet namelijk over één bluseenheid beschikken per 150 m² en een minimum van twee bluseenheden per installeren.

Brandblussers op tijd controleren

Als je eenmaal je je brandblussers op strategische plaatsen geïnstalleerd hebt, mag je niet zomaar achteroverleunen. In de Codex over het welzijn op het (meer bepaald in “Boek III: Arbeidsplaatsen” en vervolgens “Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen”) heeft de Belgische overheid namelijk regels opgelegd over de controle van je brandblusapparaten. Elke brandblusser moet je één keer per jaar laten controleren door een erkende controleorganisatie, door een fabrikant waarmee je een onderhoudscontract afsloot, of door een medewerker met kennis van zaken (hij of zij kan hiervoor bijvoorbeeld een speciale opleiding gevolgd hebben). Voor privégebruik geldt de verplichte jaarlijkse controle van brandblusapparaten niet, al is ze natuurlijk wel sterk aan te raden.

Medewerkers inwijden in je brandpreventieplan

De Codex we hierboven aanhaalden, verplicht werkgevers bovendien om werknemers alle nodige informatie rond de brandveiligheid mee te geven. Concreet moet de werkgever, ten laatste op de dag dat de werknemer in dienst treedt, communiceren over:

 • de brandrisico’s
 • de maatregelen rond brandpreventie, vooral de maatregelen die de werknemer kan treffen om te voorkomen dat er brand ontstaat tijdens de uitvoering van zijn of haar taken
 • de waarschuwings- en alarmsignalen
 • de maatregelen die toegepast worden in geval van brand
 • de evacuatie

Als er iets wijzigt aan de risico’s of de preventiemaatregelen, moeten medewerkers dit natuurlijk ook te horen krijgen.

Brand! En nu…?

Je hoopt het nooit mee te maken, maar het kán gebeuren: brand. Wat moet je doen? En hoe krijg je een beginnende brand onder controle? Vier tips.

brandbestrijdingsborden

 1. Weet je de brandalarmknop en blussers te vinden? Het wordt een stuk duidelijker als je brandbestrijdingsborden plaatst.
 2. Zet direct de brandsirenes in werking, laat iedereen het alarm horen.brandblussers
 3. Een beginnende brand kan je eenvoudig bedwingen met blusmiddelen. Uiteraard moeten ze geschikt zijn voor de omgeving waarin je ze gebruikt. Er zijn vijf brandklassen(A, B, C, D, E, F) die met een pictogram op de blusser worden aangegeven.
  • Een schuimblusserwerkt doeltreffend bij branden in vaste stoffen (klasse A), bij vloeistofbranden (klasse B) en bij elektrische apparatuur onder spanning. Dit type is zeer geschikt voor kantoren en winkels. Een poederblusseris geschikt voor branden in klasse A en B, maar ook voor gasbranden (klasse C).
  • Een poederblusser is een goede keuze voor industriële bedrijven en landbouwbedrijven, en voor alle situaties waar nevenschade weinig problemen geeft. Een poederblusser is tot slot zeer doeltreffend voor voertuigen en werktuigen.
  • Een koolzuurblusser of CO2-blusser werkt doeltreffend bij vloeistofbranden (klasse B) en beginnende branden in vaste stoffen wanneer nevenschade absoluut voorkomen moet worden. Dit type is geschikt voor kostbare apparatuur, schakelkasten, telefooninstallaties en voor gebruik in keukens.
  • Een vetbrandblusseris speciaal bestemd voor branden van zeer heet frituurvet en zeer hete frituurolie. Frituurvet ontbrandt spontaan bij 350 °C en zo’n brand is dan niet met normale blusmiddelen te doven. Gebruik daarom in keukens met frituurovens een blusser uit de klasse AF.
  • Een blusdekenis uitermate geschikt voor kleine (ter grootte van een voetbal), beginnende branden en om een persoon te doven. Gebruik een blusdeken niet voor frituurbranden.
 4. Kent iedereen het vluchtplan? Kunnen alle aanwezigen veilig en snel het gebouw verlaten?noodevacuatieborden
  In winkels, bedrijven en op alle plekken waar mensen samenkomen is het verplicht om de vluchtroute aan te duiden met goed geplaatste noodevacuatieborden en met groene noodverlichting of nood-evacuatieverlichting.

bedrijfshulpverlening
Als de brand is geblust…

Is het vuur onder controle, maar ging het voor sommige collega’s toch niet helemaal goed? Dan is het belangrijk om direct de juiste eerste hulp te kunnen verlenen. Daarvoor bieden wij een uitgebreid assortiment voor bedrijfshulpverleningeerstehulpinrichting en verbanddozen  voor EHBO.

Na het lezen van dit artikel heb je vast een goede indruk van wat er bij brandpreventie komt kijken. Vind je niet wat je zoekt of wil je meer weten? Contacteer dan onze helpdesk. Zij helpen je graag verder.

Volg Manutan op