Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Heel wat werknemers komen dagelijks in contact met gevaarlijke chemische stoffen. Om hun gezondheid niet in gevaar te brengen, is hun beroepsmatige blootstelling aan zulke chemicaliën vaak verbonden aan bepaalde grenswaarden die niet overschreden mogen worden. Maar het blijft uiteraard cruciaal om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen om op een veilige manier om te gaan met gevaarlijke stoffen. We zetten enkele aandachtspunten op een rijtje.

Koninklijk besluit en Europese verordeningen

Voor zogenaamde ‘gevaarlijke stoffen’ werd een passende regelgeving uitgewerkt in de vorm van het zogenaamde koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk. Dat besluit benadrukt onder meer de nood aan een (goed gedocumenteerde) risicobeoordeling en aan de juiste uitrusting en werkmethoden, maar het verduidelijkt ook onder meer de regels voor een veilig transport van chemische agentia.

Daarnaast valt het gebruik van chemische stoffen onder een bijzondere verordening op Europees niveau die aangeduid wordt met het letterwoord REACH (dat staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen). De REACH-verordening bepaalt dat producenten, importeurs en gebruikers moeten beschikken over voldoende gegevens over enerzijds de eigenschappen van de stoffen waarmee ze werken en anderzijds over de risico’s voor de gezondheid en het milieu. Eveneens op Europees niveau geldt bovendien de CLP-verordening. Dit zijn regels voor ‘Classificatien, Labelling’ en ‘Packaging’ van stoffen en mengsels.

Gevaarlijke stoffen veilig opslaan

Het spreekt voor zich dat je gevaarlijke stoffen veilig moet opslaan, niet alleen om de veiligheid van werknemers niet in gevaar te brengen, maar ook om bodemverontreiniging door lekkage te voorkomen. Je hebt met andere woorden degelijke opvangbakken en -systemen en veiligheidskannen nodig. Daarnaast brengen veiligheidskasten soelaas, en die bestaan in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de stoffen die ze moeten bewaren: corrosieve stoffen vragen om een andere veiligheidskast dan bijvoorbeeld brandbare stoffen. En omdat je nooit voor 100% kunt uitsluiten dat er producten gemorst of gelekt worden, is absorptiemateriaal voor gevaarlijke producten een must.

Chemische agentia gebruiken

Aan de hand van pictogrammen kun je heel wat informatie achterhalen, bijvoorbeeld voor welk gevaar je precies op je hoede moet zijn – van explosiegevaar tot gevaar voor huidirritatie. Je moet jezelf uiteraard voldoende tegen die dreigingen beschermen. Om te beginnen zijn handschoenen voor chemisch gebruik onmisbaar. Daarnaast is ook adembescherming in vele gevallen onmisbaar, net als een beschermend overall (eventueel in wegwerpformaat) en speciale werklaarzen.

Loopt het ondanks de vele veiligheidsmaatregelen toch fout? Dan heb je maar beter de juiste EHBO-middelen klaar!

Meer weten over veilig werken? Scrol zeker eens door onze andere veiligheidsblogs of neem contact op met onze helpdesk.

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Name
Bedrijfsnaam
Contact
Whitepaper

Hou je totale eigendomskosten (TCO) in toom dankzij E-procurement

Download de whitepaper

Auteur

author image
ManutanGeschreven op 26 november 2018

Heb je een vraag? Aarzel zeker niet om ons te contacteren!

Contact/info

Gerelateerde Artikels