Gehoorbescherming op de werkvloer

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Lawaai op de werkvloer is niet alleen nefast voor de concentratie en het humeur, maar kan zelfs tot ernstige maatschappelijke en medische problemen leiden. Gehoorschade treedt vaak geleidelijk op en is onomkeerbaar. Als werkgever heb je daarom een aantal wettelijke verplichtingen wat gehoorbescherming voor medewerkers betreft. Die verplichtingen nakomen is cruciaal om veiligheid op de werkvloer te garanderen. We zetten de belangrijkste informatie rond gehoorbescherming voor je op een rijtje.

|

Bij hoeveel decibel is gehoorbescherming verplicht?

Geluid wordt gemeten in decibel. De Belgische wetgeving specificeert bij hoeveel decibel gehoorbescherming verplicht is. Van die verplichting mag je alleen afwijken wanneer het gebruik van individuele gehoorbeschermers (door de specifieke aard van het werk) tot grotere gezondheids- of veiligheidsrisico’s zou leiden dan het niet gebruiken ervan.

Vanaf 80 dB(A) is er sprake van schadelijke geluidsniveaus. Bij een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A) moet je als werkgever gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Bij 85 dB(A) en meer moeten de werknemers de gehoorbescherming ook daadwerkelijk dragen. De maximumblootstellingsgrens voor werknemers is 87 dB(A). Die grens mag niet overschreden worden.

Samengevat:

Geluidsniveau Regelgeving
80 dB(A)
(geen rekening gehouden met dempende werking van gehoorbescherming)
De werkgever moet minstens de volgende acties ondernemen:

 • PBM’s ter beschikking stellen
 • werknemers voorlichten en opleiden
 • gezondheidstoezicht houden
85 dB(A)
(geen rekening gehouden met dempende werking van gehoorbescherming)
De werkgever moet:

 • werknemers voorlichten en opleiden
 • maatregelen nemen om het lawaai te verminderen
 • gevarenzones markeren/afbakenen
 • PBM’s verplichten
 • gezondheidstoezicht houden

 

87 dB(A)
(rekening gehouden met dempende werking van gehoorbescherming)
Deze waarde mag niet overschreden worden. Gebeurt dat toch, dat moet de werkgever:

 • onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling onder de grenswaarde te brengen
 • de oorzaak van de overschrijding identificeren
 • de beschermings- en preventiemaatregelen aanpassen om te voorkomen dat de waarde opnieuw wordt overschreden

Tips bij het kiezen van gehoorbescherming

Bij het kiezen van professionele gehoorbeschermingsmiddelen is de demping een belangrijke factor. Het is immers de bedoeling om het geluid terug te dringen tot maximaal dan 80 dB(A). Werknemers moeten echter wel in staat blijven om met elkaar te communiceren en om (waarschuwings)signalen op de werkvloer op te vangen.

Gehoorbescherming heeft alleen effect als ze voortdurend gedragen wordt. Daarom is comfort heel belangrijk. Denk hierbij aan onder meer het gewicht, het feit of je de bescherming in of op het oor draagt en de omstandigheden op de werkvloer (bijvoorbeeld warmte). Als gehoorbescherming niet voortdurend nodig is, bijvoorbeeld omdat werknemers een lawaaierige zone continu in- en uitlopen, zijn oorkappen een goede keuze. Die kun je namelijk makkelijk op en af zetten.

Van oorkappen tot oordopjes: de soorten gehoorbeschermers

Gehoorbeschermers vallen uiteen in vier grote groepen: oorkappen, wegwerpoordopjes, herbruikbare oordopjes en otoplastieken. Elke groep heeft zijn eigen kenmerken, en voor- en nadelen.

 Tip Voordeel Nadeel
Oorkappen Om doeltreffend te zijn, moeten oorkappen de oren volledig bedekken en goed tegen het hoofd drukken. Oorkappen zijn duurzaam, eenvoudig in gebruik en comfortabel om te dragen. Dat maakt ze bijvoorbeeld ideaal voor werknemers die oordoppen niet goed verdragen. Bovendien kun je er een radio en communicatiemiddelen in inbouwen. Oorkappen zonder communicatiemogelijkheid noemen we “passieve oorkappen”; de varianten mét zijn “actieve oorkappen”. Een nadeel is dat oorkappen het omgevingsgeluid vervormen of verzwakken, al bestaan er ook oorkappen uitgerust met sensoren: die varianten laten het geluid door, maar sluiten zich bij een plotse toename van het geluidsniveau. Oorkappen laten zich soms moeilijk combineren met andere PMB’s, zoals een veiligheidsbril. Tot slot kunnen oorkappen bij hoge temperaturen onaangenaam warm zijn.

 

Wegwerp-oordopjes Wegwerpoordopjes zetten uit en passen zich na het inbrengen aan de gehoorgang aan. Ze bestaan in cilindrische en conische vorm. De keuze is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de gebruiker. Wegwerpoordopjes zijn behoorlijk comfortabel en vereisen geen onderhoud. Je moet ze goed inbrengen om lawaai efficiënt tegen te houden en regelmatig controleren of ze nog goed zitten.

 

Herbruikbare, voorgevormde oordopjes

 

Werknemers die om hygiënische redenen niet met hun vingers in het oor willen zitten, kunnen opteren voor herbruikbare oordopjes met een inbrengstaafje. Je hoeft ze niet weg te gooien na gebruik, maar moet ze dan wel regelmatig en goed reinigen. Het is cruciaal dat dit type oordopjes goed past, anders kunnen ze irritatie veroorzaken.
Otoplastieken of op maat gemaakte oordopjes Laat otoplastieken regelmatig controleren om te zien of de oordopjes nog wel voldoende dempend werken en of ze nog perfect aansluiten op het oor van de gebruiker. Doordat ze zijn aangepast aan de individuele gehoorgang zitten op maat gemaakte oordopjes bijzonder comfortabel. Het is een hele klus om de productie van otoplastieken georganiseerd te krijgen.

Geen idee hoe we een bepaald aantal decibel nu eigenlijk ervaren? Een paar voorbeelden ter verduidelijking:

 • Een gesprek (55 dB(A)): rustig
 • Het rumoer in een klaslokaal (65 dB(A)): storend
 • Een houtzaagbank (90 dB(A)): schadelijk
 • Een concert (110 dB(A)): gevaarlijk, ondraaglijk
 • Een drilboor (120 dB(A)): pijnlijk
 • Een vliegtuig dat opstijgt (140 dB(A)): pijnlijk

Wil je meer weten over gehoorbescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen voor je werknemers? Neem dan vrijblijvend contact op met onze helpdesk.

Volg Manutan op