Gids: je duurzame toelevering veiligstellen in 5 stappen

Slim en efficiënt werken

Dat onze consumptiegewoonten een impact hebben op het milieu, daar zijn we ons intussen allemaal van bewust. Ook de bedrijfswereld zet zich in door oplossingen in te voeren om duurzamer om te gaan met middelen (water, hernieuwbare energie, grondstoffen …). De aankoopmanagers, die op de eerste lijn staan, hebben steeds meer oog voor de uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Volgens de Sustainable Procurement Barometer 2021 van EcoVadis bestempelt 63 % van hen die doelstellingen als ‘zeer belangrijk’. In 2019 was dat nog maar 25 %. In navolging van deze revolutie in de aankoopwereld is er nog werk aan de winkel om de duurzame toeleveringsketens veilig te stellen. Ontdek hoe je dat doet in 5 stappen.

1 – Als één team achter duurzame ontwikkeling staan

Je duurzameontwikkelingsdoelstellingen (DOD) kun je enkel bereiken als je teams daar ook achter staan. Van duurzame ontwikkeling een prioriteit maken kan een echte meerwaarde opleveren. Maar om hen daarvan te overtuigen, moet je dat eerst zelf ook geloven. Aarzel dus niet om informatie in te winnen over efficiënte methodes van duurzame toelevering en om regelmatig een kijkje te nemen op gespecialiseerde sites.

In een volgende stap moet je ook je medewerkers enthousiast maken voor een milieubewuste ingesteldheid. Teambuildingtechnieken rond mvo zijn een uitstekende manier om hen hierbij te betrekken. Als je onderneming dan ook nog eens de daad bij het woord voegt en een specifiek actieplan volgt, wordt het nog eenvoudiger om iedereen te engageren.

Iedere medewerker van de onderneming speelt een rol in de duurzame toeleveringsketen, of het nu gaat om nieuwe producten of diensten aankopen of de afvalberg verkleinen. Om je medewerkers te doen inzien welke positieve impact een goede duurzame toelevering kan hebben, moet je de tijd nemen om hen op te leiden en alle radertjes in het aankoopbeheer toe te lichten. Ze moeten begrijpen welke ecologische, maatschappelijke en economische voordelen zo’n aanpak oplevert. Als ze alle uitdagingen kennen, zullen ze zich nauwer betrokken voelen en meer gemotiveerd zijn om hun steentje bij te dragen. Deze stap is essentieel, want zo leg je een solide basis voor je duurzame toeleveringsketen.

2 – De duurzame toeleveringsstrategie concreet waarmaken

Duid aanspreekpunten inzake duurzame ontwikkeling aan die je teams en de leveranciers informeren over de strategie van de onderneming. Om de acties op elk niveau van de toeleveringsketen te coördineren, kan het relevant zijn om een afzonderlijke afdeling op te richten. De leden van die afdeling zullen de ecologische impact van de bedrijfspraktijken nauwgezet opvolgen en verbeteringen voorstellen om de kosten van de green supply chain (duurzame toeleveringsketen) te drukken. Ken iedereen een specifieke rol toe om zo die keten veilig te stellen en meteen ook de rendabiliteit te verhogen.

Om de doelstellingen van het beheersplan te bereiken, voer je het best aangepaste procedures in. Die werken des te efficiënter als je ze opstelt in samenspraak met experts inzake duurzame ontwikkeling. Zo kan je onderneming richtlijnen uitwerken die zullen leiden tot de invoering van verantwoorde praktijken in elke schakel van de toeleveringsketen.

Om die stap te kunnen zetten, moeten je medewerkers en leveranciers begrijpen welke impact die richtlijnen hebben op de duurzame toeleveringsketen. Zo zullen ze mettertijd gaan toezien op de naleving van deze milieubewuste oplossingen.

3 – Leveranciers omvormen tot ecopartners

Verantwoorde inkopen hebben de relaties tussen de onderneming en haar leveranciers veranderd. Deze twee entiteiten streven hetzelfde doel na: hun mvo-beleid toepassen. In dit kader werd de internationale norm ISO 20400 uitgewerkt om twee uitdagingen aan te gaan:

  • Certificering van een maatschappelijk verantwoorde inkoopstrategie;

  • De belangrijkste leveranciers betrekken bij deze stap.

Het is de bedoeling om de maatschappelijke, ethische en ecologische prestaties van alle partijen te verbeteren. De criteria prijs en leverbaarheid van het product of de dienst zijn niet langer voldoende. Voortaan moet je ook rekening houden met de kostprijs van de levenscyclus en de koolstofvoetafdruk van producten en diensten. Het is dan ook belangrijk om je leveranciers zorgvuldig te kiezen en zo de betrouwbaarheid van de duurzame toeleveringsketen te garanderen. Enkele tips om een duurzaam partnerschap op te bouwen:

  • Kies leveranciers met dezelfde waarden als jouw onderneming.

  • Maak je verwachtingen duidelijk kenbaar tijdens de contractonderhandelingen.

  • Stel een gezamenlijk actieplan op en volg het.

  • Organiseer samen workshops en bewustmakingscampagnes.

Een goede communicatie van bij de aanbesteding is een garantie voor vertrouwen en geloofwaardigheid. Bovendien zullen je leveranciers meer geneigd zijn om mee te gaan in het mvo-verhaal als ze zien dat hun opdrachtgevers een voorbeeldrol vervullen tijdens de volledige duur van het partnerschap.

4 – Een foutloos milieubewust beheer uitstippelen

In grote ondernemingen zal een nauwkeurige planning van de toeleveringsketen de activiteiten efficiënter en duurzamer doen verlopen. Door elke stap nauwgezet te plannen, kun je eventuele kinken in de keten opsporen. De interne risico’s (IT, personeel, projectmanagement …) zijn het eenvoudigst af te bakenen. Het leveranciersrisico is dan weer moeilijker in te schatten. Om je duurzame toeleveringsketen veilig te stellen, moet je ervoor zorgen dat ook je leveranciers het mvo-beleid naleven.

Met moderne digitale technologieën krijg je realtime een beeld van de situatie, hoe complex de duurzame toeleveringsketen ook is. Een beheersproces dat gebaseerd is op artificiële intelligentie (AI) is een cruciale prestatiebooster om de toeleveringsketen veerkrachtiger te maken. Zo blijft de ecologische impact van de goederen beperkt tijdens de productie, het transport en de opslag ervan. Aan de hand van geolocatie kunnen de routes van de vrachtwagens optimaal worden gepland om zo de CO2-uitstoot in te perken. Ook WMS-software, RFID-chips en 5G kunnen helpen om de toeleveringsketen te verbeteren.

Die digitale oplossingen zijn stuk voor stuk nuttige tools om een duurzame circulaire economie tot stand te brengen.

5 – Een duurzaam beleid uitwerken

Met specifieke en meetbare KPI’s (Key Performance Indicators) wordt het voor je onderneming makkelijker om haar prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling op te volgen. Zo omvat de norm ISO 14031 deze drie indicatoren:

  • De milieuconditie-indicatoren (ECI);

  • De managementprestatie-indicatoren (MPI);

  • De operationele prestatie-indicatoren (OPI).

Deze prestatie-indicatoren helpen je een onderscheid te maken tussen efficiënte en minder efficiënte praktijken. De dashboards van de leveranciers kunnen een nuttige aanvulling vormen op deze gegevens. Hiermee kan je onderneming haar strategie bijsturen en haar green supply chain veiligstellen.

De risico’s die doorwegen op de duurzame toeleveringsketen regelmatig doorlichten is ook een must. Afhankelijk van hoe kritiek de vastgestelde gebreken zijn, moet je onderneming specifieke maatregelen nemen om die tegen te gaan. Door alles op te volgen, merk je het meteen wanneer er nieuwe risico’s opduiken en kun je de prestaties van je onderneming op peil houden. Met het oog op de klimaatverandering en het stijgende zeeniveau moet de green supply chain zich ook kunnen aanpassen aan schaarse middelen. Door de voorkeur te geven aan de korte keten en producten te recyclen kun je dat risico van schaarste opvangen. Bovendien is een onderneming met een evenwichtig beheersplan beter opgewassen tegen zulke uitzonderlijke situaties.

De duurzame toeleveringsketen veiligstellen is een kwestie van teamwerk, dat is nu wel duidelijk. Naast de technische aspecten is je medewerkers en leveranciers overtuigen cruciaal. Beter gaan presteren op ecologisch, maatschappelijk en ethisch vlak moet een prioriteit zijn voor iedere speler in de keten. Want de green supply veiligstellen levert een concurrentievoordeel op voor elke onderneming.

Voor nog meer informatie, download onze whitepaper “Aankoopbeleid en mvo” of bekijk onze infographic “Verzeker je in 5 stappen van een duurzame bevoorrading”..

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Name
Bedrijfsnaam
Contact
Whitepaper

Hou je totale eigendomskosten (TCO) in toom dankzij E-procurement

Download de whitepaper

Auteur

author image
ManutanGeschreven op 7 februari 2022

Heb je een vraag? Aarzel zeker niet om ons te contacteren!

Contact/info

Gerelateerde Artikels