Hoe maak je je werknemers bewust van veiligheid op het werk?

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

In elke werkomgeving kom je risico’s tegen en als bedrijf moet je er alles aan doen om die te voorkomen. Door bij te dragen aan een veilige werkomgeving, draag je ook zorg voor het welzijn van je werknemers en zullen de arbeidsomstandigheden verbeteren. Afhankelijk van hun beroep en hun werkplek worden werknemers blootgesteld aan verschillende risico's. Dit artikel geeft je advies om de verschillende soorten risico’s te herkennen en efficiënte preventiemaatregelen te nemen. Ontdek de sleutels tot een beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk dat gebaseerd is op een efficiënte bewustmaking van alle personeelsleden.

Op welke risico’s moet je de medewerkers van logistieke teams wijzen?

Bedrijven in alle sectoren moeten nadenken over veiligheid op het werk en bepalen hoe ze hun werknemers daarvan bewust kunnen maken. Daarbij moeten ze rekening houden met tal van factoren (aard van het werk, type werkplek, etc.). Bij elke functie horen namelijk vaak andere risico’s.

In een magazijn staan werknemers bloot aan tal van ongelukken en beroepsziekten, met name SSA’s of spier- en skeletaandoeningen. Drie op de vijf werknemers in Europa worden getroffen door zulke beroepsziekten, zoals verwondingen, gewrichtsproblemen en andere vormen van pijn die verband houden met hun werk.

SSA’s kunnen leiden tot chronische pijn en zelfs invaliditeit. Ze schaden niet alleen de gezondheid van de werknemers – soms zelfs nog nadat die niet meer aan het werk zijn – maar brengen vaak ook de werking van het bedrijf in het gedrang, aangezien ze tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. De vraag luidt dus: hoe voorkom je spier- en skeletaandoeningen in een magazijn om je werknemers veilig en gezond te houden?

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft de risicofactoren van SSA’s bepaald. Die kunnen fysiek, biomechanisch, organisatorisch en psychosociaal zijn.

  • Zware lasten dragen;

  • Repetitieve bewegingen;

  • Statische, oncomfortabele houdingen;

  • Ongemakken zoals koude, warmte, slechte verlichting of trillingen;

  • Lange periodes met een intensief werktempo;

  • Een gebrek aan pauzes;

  • Te weinig autonomie op het werk;

  • Pestgedrag.

Logistieke medewerkers lopen een verhoogd risico op ongevallen, omdat ze in de weer zijn met hefapparatuurof gevaarlijke producten. De werkgever moet dan ook speciale uitrusting ter beschikking stellen om hen te beschermen.

Om magazijnmedewerkers gezond en veilig te houden, kunnen er bijvoorbeeld veiligheidskasten worden geïnstalleerd om schadelijke producten in op te bergen. Denk maar aan gevaarlijke, ontvlambare of bijtende stoffen.

Signalisatie aanbrengen om het risico op arbeidsongevallen te beperken is ook een goed idee. Veiligheidsborden en -pictogrammen zijn voor iedereen makkelijk te begrijpen en zorgen voor een vlotte doorstroming in het magazijn. Ook buiten komen zulke borden van pas: om een verbod aan te geven, te waarschuwen voor een gevaar of een hulpverleningszone te markeren.

Op het werk moeten werknemers zich ook houden aan de regels inzake gezondheid en veiligheid, met name in het kader van de COVID-19-pandemie (bv. een masker en handschoenen dragen). Naast het eerstehulpmateriaal dat op elke site aanwezig moet zijn, moeten de werknemers ook over PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) beschikken. Die beschermen hen tegen alle risico's die gepaard gaan met werken in een magazijn (gevaarlijke producten, lawaai, scherpe voorwerpen en spiervermoeidheid).

Daarom is het zo belangrijk om de werknemers met preventiecampagnes bewust te maken van de risico’s en veilig gedrag aan te moedigen.

 

Hoe beperk je de gezondheidsrisico's bij telewerk?

Sinds de coronacrisis is telewerken helemaal ingeburgerd. Deze nieuwe manier van werken levert heel wat voordelen op voor de werknemers. Zo zijn ze minder lang onderweg en hebben ze meer autonomie.

Maar thuiswerken houdt toch ook enkele risico's in. Door hun medewerkers daarop te wijzen, kunnen werkgevers allerlei problemen helpen te voorkomen, zoals een sedentaire levensstijl, een gevoel van isolement en de druk om altijd bereikbaar te zijn ('overconnectie’).

Een sedentaire levensstijl kan leiden tot hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en psychische aandoeningen. Medewerkers moeten er dus aan worden herinnerd om voldoende pauzes te nemen en te bewegen. Dat komt hun gezondheid alleen maar ten goede.

Het bedrijf kan werknemers die thuiswerken ook ergonomisch meubilair aanbieden, zoals een bureaustoel of sta-zitbureau. Een headset is een andere oplossing die de ergonomie van teamleden verbetert. Tot slot kunnen akoestische scheidingswanden helpen om storende geluiden te beperken, zodat werknemers ook thuis in optimale omstandigheden kunnen werken.

Een ander risico van telewerken is een gevoel van isolement. Thuiswerkers kunnen zich afgescheiden van hun collega’s voelen, maar ook een algemeen gevoel van sociaal isolement ervaren. Om dat tegen te gaan, kunnen werkgevers bepaalde managementmethoden toepassen. Het is de taak van managers om bepaalde ‘rituelen’ en tools in te voeren om de samenhang binnen het team te versterken. Daarnaast moet wie daar nood aan heeft een opleiding kunnen volgen rond het gebruik van zulke nieuwe tools.

We spreken van overconnectie wanneer een telewerkende collega geen duidelijke grens trekt tussen zijn werk- en privétijd. Die wanverhouding tussen werk en privéleven kan een negatieve invloed hebben op zijn sociale leven en geestelijke gezondheid. Een mogelijke oplossing is om werknemers aan te moedigen om vanuit een coworkingruimte te werken of om hen digitale tools aan te bieden om hun persoonlijke agenda's te beheren.

Telewerken houdt ook risico’s in voor het bedrijf, aangezien data kwetsbaarder kan zijn voor cyberaanvallen. Om je tegen dit soort gevaren te beschermen, is het belangrijk dat werknemers de richtlijnen rond informaticabeveiliging naleven.

 

Hoe moedig je werknemers aan om veilig te werken?

Hoe maak je je werknemers bewust van veiligheid op het werk? Risico’s op het werk zijn enkel te vermijden als iedereen binnen het bedrijf zijn of haar steentje bijdraagt. Daarom is het belangrijk een cultuur rond gezondheid en veiligheid op poten te zetten, zodat iedereen doet wat moet.

Een eerste manier om veilig gedrag aan te moedigen, is door geschikt materiaal ter beschikking te stellen in het magazijn en op kantoor. Ergonomisch meubilair en de juiste inrichting stimuleren werknemers om een goede houding aan te nemen, waardoor operatoren bijvoorbeeld minder snel last krijgen van SSA’s. Op een goed ingerichte en georganiseerde werkplek zijn er minder bewegingen nodig om een taak te voltooien. Door de werkplaats slim in te richten beperk je bovendien het risico op arbeidsongevallen.

Door de werkmethodes continu te verbeteren zullen de arbeidsomstandigheden en de productiviteit erop vooruitgaan. In het kader van gezondheid en veiligheid op het werk kunnen dan snel de gepaste corrigerende maatregelen worden genomen zodra er een vermijdbaar risico wordt vastgesteld.

Je kunt je medewerkers motiveren door hen verantwoordelijkheid te geven voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Moedig hen aan om risico’s te melden en communiceer erover op een positieve manier. Maak regelmatig de balans op van de vastgestelde risico’s en de vermeden ongevallen. Ook zo blijven je medewerkers attenter voor de gevaren.

 

Bewustmaking op het werk: met welke tools?

De wettelijke verplichtingen voor bedrijven om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers in loondienst te garanderen, zijn vastgelegd in het Europese recht. De Europese richtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk bevat de minimumvoorschriften op dat vlak en verplicht werkgevers om preventieve maatregelen te nemen om de risico’s te beperken. Elke lidstaat heeft deze kaderrichtlijn omgezet in eigen wetgeving, maar de belangrijkste principes (zoals preventieve maatregelen) gelden voor alle landen.

Om je medewerkers bewust te maken van gezondheid en veiligheid op het werk, moet je eerst de risico’s uitgebreid in kaart brengen, vervolgens een strategie uittekenen en die dan omzetten in een actieplan. Het is raadzaam om een verantwoordelijke voor gezondheid en veiligheid op het werk aan te duiden die dit project in goede banen kan leiden en met de teams zal communiceren.

Op basis van de risico-evaluatie stel je dan een informatie- en preventiedocument op dat alle werknemers moeten krijgen. Je kunt bij elke risicolocatie borden plaatsen met uitleg over de specifieke risico’s. Preventie kan ook de vorm aannemen van opleidingen voor nieuwe werknemers die in je bedrijf beginnen. Plan ook regelmatige bijscholingen om hun kennis van de preventiemaatregelen op te frissen.

Je kunt ook workshops organiseren voor werknemers, managers en bedrijfsleiders, waarbij iedereen samen een veiligheidscharter opstelt. Hiervoor kun je een beroep doen op de hr-afdeling of een externe partij. Door iedereen binnen het bedrijf je beleid inzake gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk mee te laten uitwerken, zul je hun interesse voor dit onderwerp aanwakkeren. En ook de samenhang binnen je bedrijf vaart er wel bij.

 

Bij Manutan is ‘well-working’ een van de prioriteiten op het gebied van MVO. Download onze whitepaper ‘Well-working’ om te ontdekken hoe je het welzijn op het werk bevordert door in te zetten op persoonlijke ontplooiing én zakelijk succes. 

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Name
Bedrijfsnaam
Contact
Whitepaper

Hou je totale eigendomskosten (TCO) in toom dankzij E-procurement

Download de whitepaper

Auteur

author image
ManutanGeschreven op 24 januari 2023

Heb je een vraag? Aarzel zeker niet om ons te contacteren!

Contact/info

Gerelateerde Artikels