Hoe creëer je waarde als aankoper?

Slim en efficiënt werken

Innovatie is een belangrijke factor voor de competitiviteit van bedrijven, en aankopers kunnen op dit vlak meer dan hun steentje bijdragen. Door hun relatie met leveranciers op een nieuwe manier vorm te geven, bezorgen ze hun bedrijf mooie, langdurige resultaten.

Volgens een artikel van Procurement News wordt deze co-innovatiewerkwijze onder meer bij het farmabedrijf Urgo gevolgd. Deze middelgrote onderneming heeft ervoor gekozen haar aankopers een proactieve rol te geven op het vlak van waardecreatie. Die proactiviteit steunt op de volgende vier beste praktijken, die de aankoopdirecteur van het bedrijf tijdens een conferentie uit de doeken deed:

 • De strategie op de agenda zetten bij elk contact tussen aankopers en hun partners;
 • De relatie met leveranciers volledig wederzijds maken;
 • De inspanningen van leveranciers erkennen, op basis van hoe goed ze zich inzetten;
 • Inventief en gestructureerd werken in het ecosysteem.

Wees een aankoper die zich goed voelt bij de bedrijfsstrategie

Als je als aankoper meer waarde wilt creëren, is er één belangrijk uitgangspunt: de steun en expertise van je voornaamste partners helpen je om de bedrijfsstrategie sneller in de praktijk te brengen.

Om een beroep te kunnen doen op deze steun en expertise, heb je allereerst deze twee best practices nodig:

Het farmabedrijf Urgo raadt aan dat je bepaalde informatie met je strategisch waardevolle partners deelt, zoals:

 • Een vooruitblik op de producten en diensten die het farmabedrijf in de komende drie jaar wil ontwikkelen;
 • De prioritaire acties om de groei van het bedrijf een boost te geven;
 • De punten waaraan de partners positief kunnen bijdragen.

Op basis hiervan kunnen de aankopers hun hoofdleveranciers, die duidelijk als stakeholders in het succes van de bedrijfsstrategie worden gezien, op een nieuwe manier bekijken.

Wees een aankoper die evenwichtig omgaat met leveranciers

Een leverancier blijft steeds een leverancier, of hij nu rechtstreeks betrokken is bij het strategische succes van het bedrijf of niet. Een aankoper die waarde creëert, verliest nooit de kern van zijn vak uit het oog. Partners evalueren blijft dus een belangrijke taak!

Maar een aankoper die waarde creëert, pakt zo’n evaluatie net iets anders aan: op een wederzijdse manier. Hierbij worden beide zijden van het partnerschap geëvalueerd:

 • Ik evalueer jou.
 • Jij evalueert mij.

Dankzij deze gedeelde visie over doeltreffend samenwerken vertrouwen beide partners elkaar. De uitdaging is niet langer dat je eventuele contractuele tekortkomingen moet bestraffen, maar dat je op een constructieve manier samenwerkt om het steeds beter te doen. Co-innovatie is gebaseerd op een veeleisende, maar langdurige relatie!

Wees een aankoper die de inspanningen van partners erkent

In de managementwereld weten ze het al lang: erkenning is een uitstekende motivator. Maar er komt nog meer bij kijken …

Net zoals een aankoopdirecteur zijn team motiveert door hen te vertellen dat ze goed werk leveren, stimuleert een aankoper innovatie door te tonen hoe erg hij de resultaten waardeert die dankzij de inspanningen van zijn beste partners tot stand komen.

Het farmabedrijf Urgo hanteert een duidelijk gestructureerd proces om leveranciers een schouderklopje te geven. Elk jaar zet het bedrijf drie leveranciers in de bloemetjes bij wie het direct of indirect aankoopt.

Iedere winnaar wordt op drie manieren beloond:

 • Een ‘Leverancier van het jaar’-trofee;
 • Een pakket met producten van Urgo;
 • Een persoonlijke boodschap van de algemeen directeur van Urgo Industries.

Wees een vindingrijke aankoper die waarde hecht aan samen innoveren

Geen enkele interessante partner wil co-innovatief samenwerken als hij er geen vertrouwen in heeft dat de relatie tussen klant en leverancier lang zal standhouden. Deze vierde beste praktijk komt dus pas aan bod als de eerste drie naar behoren zijn toegepast.

Een aankoper die waarde creëert, moet zelf creatief zijn met tools om nieuwe ideeën en praktijken te stimuleren.

Volgens het farmabedrijf Urgo dragen initiatieven van dit type bij aan een positieve dynamiek:

 • Een ideeënbus voor leveranciers, waarbij de winst van ingevoerde innovaties 50/50 wordt gedeeld. Het bedrijf ontvangt elk jaar zo’n duizend suggesties.
 • Om de twee jaar een ‘speed dating’-evenement voor leveranciers van indirecte aankopen, met een focus op specifieke uitdagingen (bijv. de relatie digitaliseren en hoe dit de toeleveringsketen vlotter kan maken).
 • Voor leveranciers van directe aankopen vindt elk jaar een tweedaags evenement vol workshops over innovatie plaats. Op deze evenementen werken Urgo-medewerkers samen met leveranciers uit rang 1 en zelfs rang 2 en 3.

Kort gezegd: deze aanpak is niet gegarandeerd geschikt voor al je leveranciers, maar je brengt er wel een continue dialoog met je toppartners mee op gang. Het is niet de bedoeling om over problemen te klagen, wel om oplossingen te bedenken waar beide partijen baat bij hebben. Waarde creëren is de nieuwe missie die de aankoopafdeling moet vervullen. 

Volg Manutan op