Een betrokken leverancier kiezen: de vijf mvo-criteria

Slim en efficiënt werken

Zet je duurzaamheidsbeleid kracht bij door je te omringen met de juiste partners. Als je een duurzame aankoopprocedure wilt uitwerken, begin je al voordat je een aanbesteding publiceert. Zo kun je criteria rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) opnemen in je voorwaarden en zie je meteen welke ondernemingen dezelfde waarden nastreven. Vraag voordat je een contract opstelt of ze meer kunnen vertellen over hun duurzame praktijken en communiceer goed. Om je bij dit proces te helpen, sommen we de vijf belangrijkste criteria op die je naar de meest betrokken leveranciers leiden.

Criterium 1: milieuverantwoord beheer van activiteiten

Voor een bedrijf alleen is het onmogelijk om een merkbare impact op het milieu te hebben. Maar samen kunnen we wél iets goeds doen voor onze planeet. Iedereen speelt daarbij een rol: de consument, door voor duurzame producten te kiezen … maar ook het bedrijf, door de voorkeur te geven aan milieubewuste partners.

De circulaire economie hoort onlosmakelijk bij een duurzaam aankoopbeleid. In zo’n systeem werken de opdrachtgevers en leveranciers veel nauwer samen. Het is een win-winstrategie die gebaseerd is op gedeelde duurzame waarden. Door een dienstverlener te kiezen die dezelfde doelen nastreeft als jouw onderneming, kunnen jullie samen stappen zetten richting een duurzamere werkwijze.

Een duurzame leverancier neemt pas beslissingen nadat hij heeft nagedacht over welk effect die op het milieu zullen hebben. Dat merk je aan zijn aanbod, want daarin zie het volgende terug:

  • producten met een ecolabel (Ecolabel, Ecocert …);

  • tweedehandsproducten;

  • opgewaardeerde geretourneerde producten;

  • duurzaam afvalbeheer;

  • verbeterde energie-efficiëntie;

  • verminderde uitstoot van broeikasgassen.

Deze acties in het kader van duurzame ontwikkeling kun je opnemen in een mvo-charter: zo garandeer je dat elke leverancier zich aan een duurzaam aankoopbeleid houdt.

Criterium 2: het ethische aspect van de onderneming

‘Ethisch’ betekent veel meer dan de morele verplichtingen van een organisatie. Het woord staat voor de manier waarop een bedrijf intern én extern met anderen omgaat. En daarom is dit concept een integraal deel van mvo, of zelfs de spil waar elke duurzame strategie om draait. Bij een ethische aanpak horen regels die een ethische werkwijze opleggen. Menselijk en respectvol omgaan met anderen staat daardoor centraal in een duurzaam ondernemingsbeleid. Als je een leverancier kiest bij wie deze waarden in het DNA verankerd zitten, is een goede samenwerking gegarandeerd.

Hoe weet je zeker of een bedrijf de fundamentele ethische waarden respecteert? Loyaliteit is een cruciale waarde bij commerciële relaties. Ook de ISO 26000-norm houdt er rekening mee. Stel jezelf deze vragen:

  • Communiceert je leverancier transparant?

  • Is hij ooit al beschuldigd van corruptie?

  • Respecteert hij de concurrentieregels?

Als een leverancier bij het UN Global Compact aangesloten is, weet je zeker dat hij mee strijdt tegen corruptie en dat hij ernaar streeft de mensenrechten te respecteren en te promoten.

Criterium 3: de plaats van diversiteit en inclusiviteit in het hr-beleid

Om je sociale waarden trouw te blijven, kies je het best voor leveranciers die jouw waarden delen. Inclusiviteit en diversiteit liggen dan ook aan de grondslag van elk mvo-beleid. Deze vier elementen moet je alvast verifiëren voordat je een commerciële relatie met een nieuwe partner aangaat.

Gendergelijkheid

De gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer is een van de prioriteiten van de Europese Commissie. Daarom moedigen de lidstaten managers aan om gendergelijkheid te garanderen. Zo zijn er doelstellingen vastgelegd tegen 2025 en bindende maatregelen opgesteld om die doelstellingen te bereiken, met name op het vlak van loontransparantie.

Integratie van personen met een beperking

Wil je zeker weten dat je een betrokken leverancier in de arm neemt? Bekijk dan zorgvuldig in welke mate personen met een beperking een rol spelen in zijn organisatie. Heeft je partner het percentage medewerkers met een beperking in zijn personeelsbestand gepubliceerd? Door hierover transparant te communiceren, zet hij zijn eigen acties in dit kader kracht bij.

Geen plaats voor discriminatie

Ook diversiteit is een speerpunt van elk mvo-beleid. Dat betekent dat er bij de aanwerving niet gediscrimineerd wordt op basis van gender, origine, religie, seksuele geaardheid enz. Door hun collectieve intelligentie aan die van jouw teams te koppelen, versterk je je sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Opleiding en tewerkstelling van jongeren

Ook inclusiviteit naar jongeren toe is een onmiskenbare prestatie-indicator in een mvo-strategie. Maar delen je leveranciers die mening wel? Werven ze jongeren in een leer-werktraject en pas afgestudeerden aan? Als je met bedrijven samenwerkt die jonge mensen tewerkstellen, weet je zeker dat je in contact komt met een dynamisch team dat helemaal klaar is om zich aan te passen aan de markt van de toekomst.

Criterium 4: respect voor en promotie van de mensenrechten

Respect voor de mensenrechten gaat verder dan gewoon de wettelijke verplichtingen naleven. Als een bedrijf maatregelen neemt voor het welzijn en de bescherming van werknemers, weet je dat het oprecht in de mensenrechten geïnteresseerd is. Dit is dan ook een fundamenteel aspect van een mvo-strategie, want elk bedrijf heeft een aanzienlijke sociale en maatschappelijke impact. Het eerste resultaat van zo’n strategie is een verhoogde productiviteit. Want medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien, zetten zich doorgaans veel meer in op de werkvloer. Elk jaar stelt de website Great Place to Work een klassement samen van bedrijven waar het goed werken is. Als je leveranciers kiest die de mens centraal plaatsen, weet je dat de samenwerking bijna gegarandeerd aangenaam zal verlopen.

Respect voor de mensenrechten kun je in verschillende stappen van de productie- of toeleveringsketen nagaan. Als je met je potentiële leveranciers in gesprek gaat, hou dan je ogen open voor mogelijke schendingen van die rechten. Bijvoorbeeld: met welke onderaannemers werken ze samen en waar zijn die gevestigd? Een gericht onderzoek kan praktijken aan het licht brengen die de regels over veiligheid op het werk of kinderarbeid schenden. Door transparant te communiceren, kun je sneller bepalen in hoeverre een leverancier een degelijk mvo-beleid hanteert.

Criterium 5: certificering van het verantwoorde beleid

Bij een EcoVadis-certificering worden de mvo-prestaties van bedrijven geëvalueerd. Het gaat om een internationaal erkende referentie. De evaluatie is betrouwbaar, omdat er een continu opvolgingsproces bij hoort. EcoVadis begeleidt bedrijven en helpt hen om hun mvo-doelstellingen te bereiken. Als je deze certificering in je selectiecriteria opneemt vanaf de aanbesteding, trek je dienstverleners aan die betrokken én je vertrouwen waard zijn.

De normen ISO 26000 en ISO 20400 zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling van een duurzaam aankoopbeleid. ISO 26000 is een internationale norm die de grote lijnen van een mvo-beleid uitstippelt. De eerste vier criteria van dit artikel vind je in deze norm terug. In het verlengde daarvan ligt ISO 20400, de norm die garandeert dat een bedrijf een maatschappelijk verantwoorde inkoopstrategie hanteert. Deze norm moedigt bedrijven aan om ook leveranciers die niet tot rang 1 behoren bij hun werkzaamheden te betrekken. De naleving van deze normen is een bepalende factor bij de keuze van je toekomstige partners.

Als je vanaf de aanbesteding oog hebt voor de meest concrete, meest objectieve elementen, weet je zeker dat je een doordachte beslissing zult nemen. Vervolgens kun je die mvo-criteria ook in je contracten opnemen. Zo bouw je een win-winsamenwerking op tussen opdrachtgever en leverancier. Omdat jullie je samen inzetten voor duurzame ontwikkeling, ethische waarden en respect voor de mensenrechten, komen duurzamere praktijken in de bedrijfswereld weer een stap dichterbij.

Download onze whitepaper ‘Aankoopbeleid en mvo’ en ontdek onze visie over duurzame aankopen. Of download onze infographic en ontdek hoe je je in 5 stappen verzekert van een duurzame bevoorrading.

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Name
Bedrijfsnaam
Contact
Whitepaper

Hou je totale eigendomskosten (TCO) in toom dankzij E-procurement

Download de whitepaper

Auteur

author image
ManutanGeschreven op 15 februari 2022

Heb je een vraag? Aarzel zeker niet om ons te contacteren!

Contact/info

Gerelateerde Artikels