Europa over bedrijfsafval – dit moet je weten

Afvalbeheer

Afval is ook op Europees niveau een belangrijke topic. Maar wat houdt dit voor jouw bedrijf in? In dit artikel zetten we de belangrijkste zaken rondom de Europese wetgeving voor afvalstoffen op een rij.

Afvalbeheer in Europa centraal geregeld

Tot de jaren ’70 beschouwde de EU afvalverwerking als een lokale aangelegenheid. Inmiddels is er echter een overkoepelende wet voor de behandeling van afval binnen Europa. Het gaat hier om de Richtlijn 2008/98/EG, oftewel de Europese wetgeving voor afval. Deze wet is ontworpen om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door het belang van goed afvalbeheer te benadrukken. Ook staan technieken centraal die door nuttige toepassing en recycling de druk op hulpbronnen verbeteren en het gebruik verbeteren. Ook op de productie, verwerking en recycling van bedrijfsafval heeft dit impact.

De kernpunten van de Richtlijn 2008/98/EG

Als bedrijf heb je dus niet enkel te maken met de Belgische wetten milieubeheer afvalstoffen, maar ook met de Europese richtlijnen. Binnen de Richtlijn 2008/98/EG staan de volgende kernpunten centraal:

  • De wetgeving stelt een afvalstoffenhiërarchie vast met elementen zoals preventie, hergebruik & recycling;

  • Hantering van het principe ‘de vervuiler betaalt’, waarbij de oorspronkelijke producent van de afvalstoffen (financieel) verantwoordelijk wordt gehouden voor de kosten van het afvalstoffenbeheer;

  • Uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten wat de plicht kan omvatten dat producten die worden teruggebracht na gebruik worden aanvaard en verwijderd;

  • Onderscheid tussen afvalstoffen en bijproducten;

  • Afvalstoffenbeheer moet plaatsvinden zonder enig risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, zonder geluids- of geurhinder te veroorzaken of schade te berokkenen aan natuur- en landschapsschoon;

  • Producenten en houders van afvalstoffen moeten deze zelf verwerken of laten behandelen door een officieel erkende exploitant;

  • De bevoegde nationale instanties moeten afvalstoffenbeheerplannen en afvalpreventieprogramma’s vaststellen;

De richtlijn introduceert streefcijfers rondom recycling en nuttige toepassing. Zo moet in 2020 50% van het afval en 70% van het bouw- en sloopafval hergebruikt of gerecycleerd worden.

Bron: EU afvalstoffenbeheerwet.

Europese afvalstrategie voor afvalpreventie & recycling

Afval is een van de belangrijkste onderwerpen in het zevende Europese milieuactieprogramma (MAP). Europa hanteert hierbij de definitie dat ‘afval elke stof of voorwerp omvat waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen’.  Op 20 november 2013 is het Zevende Milieuactieprogramma in werking getreden. Dit programma vormt voor de periode 2012 – 2020 de leidraad voor het milieubeleid in de EU.

Speerpunt hierin is de transformatie van de Europese economie naar een efficiënte, duurzame economie, waarin de natuur wordt beschermd en versterkt. Ook moet de gezondheid en het welzijn van de burgers worden gewaarborgd. Nieuw is dat in het plan niet enkel doelstellingen voor 2020, maar ook voor 2050 zijn opgenomen.

Uniforme regeling gevaarlijk bedrijfsafval

Naast de eerder genoemde afvalstrategie heeft de Europese Commissie op 8 mei 2002 de Europese afvalstoffenlijst (de Eural) ingevoerd. In deze lijst benoemt de EC ongeveer 800 afvalstoffen met de classificatie of dit wel of geen gevaarlijke stof is. De Eural bevat de volgende drie categorieën afvalstoffen:

  • Gevaarlijke afvalstoffen. Deze zijn aangegeven met een *;

  • Niet-gevaarlijke afvalstoffen. Deze zijn niet aangeduid met een *;

  • Complementaire categorie: dit zijn afvalstoffen die zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk kunnen zijn. In de Eural worden deze aangeduid met de afvalcode ‘c’.  Zodra de stof gevaarlijke stoffen in concentraties boven de grenswaarden benoemd, wordt deze geclassificeerd als gevaarlijke stof.

De Eural bepaalt niet of een stof als afval wordt gezien. Hiervoor is de eerder genoemde Kaderrichtlijnafvalstoffen (2008/98/EG) leidend.

Nuttige websites over Europees afvalbeheer:

Wil je meer weten over de Europese wetgeving rondom afval en de regelgeving rondom bedrijfsafval? Kijk dan op onderstaande sites voor meer informatie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098 http://www.ovam.be/europese-wetgeving https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=44696

Meer weten over afvalbeheer en recycling?

Manutan helpt je graag op weg naar een duurzaam afvalbeheer. Meer weten? Bekijk dan ook onze andere blogs over duurzaam afval scheiden en neem ook een kijkje in ons productassortiment voor afvalbeheer. Van afvalbak tot afvalzak, je vindt het allemaal bij Manutan.

Manutan helpt je graag

Meer weten? Op onze blog verzamelen we handige info, advies en praktische tips. Zo kun je je werkplek duurzaam en ergonomisch inrichten, en optimaal laten functioneren.

Vind je niet wat je zoekt? De helpdesk van Manutan staat altijd voor je klaar met extra info en advies op maat. Vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je vraag. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Name
Bedrijfsnaam
Contact
Whitepaper

Hou je totale eigendomskosten (TCO) in toom dankzij E-procurement

Download de whitepaper

Auteur

author image
ManutanGeschreven op 8 oktober 2017

Heb je een vraag? Aarzel zeker niet om ons te contacteren!

Contact/info

Gerelateerde Artikels