homesectoroverzichtOnderwijsCoronamaatregelen

Coronamaatregelen in het basisonderwijs

Belangrijkste regelgeving & richtlijnen voor basisscholen

Binnenkort gaan de scholen terug gedeeltelijk open. De universiteiten en hogescholen blijven tot nader order online lesgeven en tot minstens eind mei blijven de lessen in de kleuterscholen geschorst, maar vanaf 15 mei openen de basis- en de middelbare scholen hun deuren alvast weer – of toch tenminste voor maximaal drie leerjaren en met maximaal veertien leerlingen per klas. De scholen beslissen zelf of ze openen en voor welke leerjaren, maar in het middelbaar zouden de afstudeerjaren voorrang krijgen en in het lager onderwijs de eerste twee leerjaren en het laatste. Na een positieve evaluatie op 22 mei zouden op 29 mei scholen ook mogen beslissen om het tweede en vierde jaar secundair te laten starten met twee lesdagen per week.

Om de heropstart van de scholen, maar ook van onder meer de retail in goede banen te leiden, publiceerde de overheid een ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’. Hoewel die heel wat praktische tips bevat, blijven sommige regels onduidelijk. Zo hopen we alvast een praktische leidraad te bieden voor elk aspect van dit bijzondere terug-naar-school-moment, naast het concrete draaiboek van de overheid.

Algemene richtlijnen veiligheidsrisico's

 • Social distancing: huidige regels blijven van kracht (1,5 m afstand houden)
 • Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. We hernemen de richtlijnen uit de periode voor de schorsing van de lessen.
 • Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord. Die contactpersonen volgen de richtlijnen van de behandelende arts.
 • Mond- en neusbedekking voor personeel in alle onderwijsniveaus. Ook onderhoudspersoneel, buspersoneel en verzorgend personeel moet een mondmasker dragen. Sommige experts beweren dat maskers niet aangeraden zijn voor jonge kinderen, omdat die dan net méér geneigd zullen zijn om hun gezicht aan te raken en omdat de kans op verkeerd gebruik groot is. Vandaar dat mondmaskers alleen verplicht is voor leerlingen vanaf 12 jaar.
 • Risicogroepen:
  • Leerlingen die tot de risicogroep behoren, kunnen blijven afstandsonderwijs volgen.
  • Personeelsleden en leerlingen uit de risicogroepen, blijven thuis. Meer richtlijnen over bijvoorbeeld het gebruik van de afwezigheidscodes volgen.

Hygiëne en schoonmaak

De nadruk ligt uiteraard op hygiëne en dan op handhygiëne in het bijzonder. Je kunt op school en in ieder klaslokaal desinfecterende handgel, zeeppompjes, papieren handdoekjes en oppervlakte sprays hanteren.

Volg in ieder geval de onderstaande minimumrichtlijnen:

 • Sanitair: minstens twee keer per dag
 • Lokalen: minimaal na elke lesdag
 • Meubilair, machines en toestellen:
  • Reftertafels: na elke lesdag en na elk gebruik door andere groepen leerlingen
  • Banken en stoelen: na elke lesdag
  • Machines: na elke lesdag en na elk gebruik

Daarnaast dienen de scholen dagelijks intensief schoongemaakt te worden, liefst meerdere malen per dag.

Richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers

Het is niet alleen belangrijk om voldoende mondmaskers te voorzien, de dragers ervan moeten ook geïnformeerd worden over het correcte gebruik:

 • Voor het opzetten de handen wassen
 • Het masker zodanig opzetten dat neus en mond bedekt zijn en er geen openingen ontstaan
 • Het mondmasker niet aanraken tijdens het gebruik, en de voorzijde niet aanraken bij het afzetten (neem de elastiekjes vast)
 • Het masker vervangen zodra het vochtig is

Looproutes aanbrengen en hanteren

De scholen moeten hun ruimte optimaal benutten en looproutes uitzetten, waar mogelijk eenrichtingsverkeer. Hebben de leslokalen eigen buitendeuren? Gebruik deze dan voor brengen en halen van de kinderen.
Heeft de school meerdere ingangen? Geef dan aan per in- en uitgang welke leerlingen die gaan gebruiken. Heeft de school maar één ingang, gebruik die dan in fases. Dit kan met een bel, maar dit kan ook met vastgestelde tijdstippen per groep.

Wegbrengen en ophalen

Idealiter komt altijd dezelfde ouder het kind aan de schoolpoort afzetten en weer oppikken. De moeders en vaders mogen de school niet in en moeten meteen weer naar huis. Het spreekt voor zich dat ze op anderhalve meter afstand van elkaar en van andere kinderen blijven. Doordat leerlingen in kleinere groepen afwisselend les volgen, zijn de afzet- en ophaaltijden sowieso verspreid maar scheid wel ouders die toekomen en ouders die weggaan van elkaar met dranghekken, afzetpalen met een koord of een markeringslint. Geef bovendien de gewenste afstand en looprichting aan met behulp van vloermarkering en stickers.

Jassen en kapstokken

Voor het ophangen van de jassen zijn een paar opties:

 • De leerlingen hangen hun jassen over hun eigen stoel.
 • De leerlingen maken gebruik van kapstokken van meerdere lokalen.

Pauze

De groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft hetzelfde in de pauze. De pauzes worden per groep gescheiden gehouden. Eten en drinken delen is uiteraard uit den boze. Net zoals de speeltuigen overal in de parken en woonwijken met linten zijn afgezet, maak je de klimrekken en andere toestellen op de speelplaats het best ontoegankelijk. Probeer leerlingen bovendien zo veel mogelijk weg te houden van gemeenschappelijke ruimtes en deel die ruimtes op, zodat kinderen uit verschillende klassen niet mengen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met behulp van dranghekken of afzetpaaltjes.

Personeelskamer

Net zoals er maximumaantallen zijn vastgelegd voor de leerlingen, zo heeft de overheid bepaald dat je het maximumaantal personeelsleden in een lerarenkamer, koffiehoek of vergaderzaal moet berekenen op basis van de minimumoppervlakte van 4m² per personeelslid.

Schoolreisjes en aanverwante schoolzaken

Na- of buitenschoolse activiteiten zijn nu jammer genoeg geen opties, dus afgelasten of uitstellen is de boodschap. Schoolreizen van meerdere dagen zijn alvast verboden tot 30 juni 2020.

Het spreekt voor zich dat digitaal vergaderen in de meeste gevallen de beste oplossing is, bijvoorbeeld met werkgroepen, met de ouderraad of het schoolteam. Niet-essentiële vergaderingen kun je zelfs maar beter helemaal annuleren.

Vragen? Neem contact op met Manutan

Heb je na bovenstaande informatie nog vragen? Of heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste producten die je helpen bij het doorvoeren van deze maatregelen? Heb je advies nodig voor de inrichting van je onderwijsinstelling? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen je graag verder.

Neem contact op

Onze productspecialisten helpen je graag

Heb je hulp nodig bij het kiezen? Of heb je iets nodig wat niet standaard in ons assortiment zit? Of wil je advies over de inrichting van je onderwijsinstelling of kinderdagverblijf? Onze adviseurs staan voor je klaar!