OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

De opslag van gevaarlijke producten brengt risico's met zich mee zoals brand, explosie, vergiftiging of milieuschade. Vanwege al deze kenmerken is het nodig om niet alleen voorzorgsmaatregelen te treffen bij het gebruik ervan maar ook om ruimtes in te richten om producten op te slaan in overeenstemming met hun compatibiliteit.
» Bekijk alle producten

Verschillende soorten gevaren - maak jezelf vertrouwd met de bewegwijzering

Fysieke gevaren (brand, explosie enz.)

Brandbare producten
Oxiderende producten
Explosieve producten
Houders onder druk
Li-ion-batterijen

Gevaar voor de gezondheid en het milieu (inademen van dampen, morsen van vloeistoffen enz.)

Irriterende- en schadelijke producten
Bijtende producten
Toxische producten
Producten die op de lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid
Producten die gevaar opleveren voor het milieu

De verschillende soorten kasten

Opslagkast

 • Onschendbaarheid van opgeslagen producten
 • Geen enkele bescherming in geval van gevaar
 • Geen brandbestendigheid
 • Geen norm

Veiligheidskast

 • Onschendbaarheid van opgeslagen producten
 • Bescherming van goederen en personen
 • Weerstand in geval van gevaar
 • EN11470-1 en/of FM-normen
  • Brandbestendigheid
  • Mechanische ventilatie
  • Opvangbakken
 • EN11470-2 en/of FM-normen

Om optimaal te kunnen functioneren, moet een veiligheidskast een technisch luchtverversingssysteem hebben (hier vindt je ons volledige assortiment ventilatiesystemen). Vergeet niet om regelmatig de filters te verversen.

De opslagkasten worden op natuurlijke wijze geventileerd via ventilatiesleuven in de wanden en deuren, wat voldoende is voor de opslag van conventionele verontreinigende stoffen.

Regelgeving die je moet kennen

Onzorgvuldig omgaan met en opslaan van gevaarlijke producten kan ernstige gevolgen hebben:

 • De verzekeringsdekking vervalt in het geval van schade;
 • Persoonlijke aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan eigendommen en personen;
 • Aanzienlijke kosten in geval van stillegging van de activiteit, renovatie.

Europese EN-norm 14470-1 /-2 - 2/02/2004

(Voor de opslag van brandbare producten en gasflessen)

Verplichte opslag in één of meer kasten:

 • Met een minimale brandwerendheid van 15 minuten: 4 mogelijkheden: 15, 30, 60 of 90 minuten.
 • Geventileerd, deuren gesloten: Het luchtverversingspercentage per uur moet minstens 10 keer het luchtvolume in de kast bedragen. De ventilatie moet direct boven de opvangbakken effectief zijn.
 • Voorzien van opvangbakken.

Europese EN-norm 14470-2 specifiek voor gasflessen

Verplichte opslag in een kast bij een temperatuur lager dan 50 °C. Deze norm is van toepassing op kasten waarvan het totale interne volume de opslag van gascilinders met een totale capaciteit van minder dan 220 liter mogelijk maakt.

Amerikaanse FM-norm (Factory Mutual)

Internationale verzekering en accreditatie-instelling voor brandveilige apparatuur. FM-goedkeuring vereist dubbelwandige thermische isolatie voor een brandweerstand van 10 min.

Artikelen 5162 en 5170 van de wet inzake de volksgezondheid

‘[…] toxische producten moeten worden opgeslagen in een speciale afsluitbare ruimte. Incompatibele producten moeten apart van elkaar worden bewaard.’

Zo kies je een kast voor gevaarlijke producten uit.

1. Behandel of bewaar je:

2. Welke binneninrichting heb je nodig, afhankelijk van het soort en aantal producten?

 • 1 vak (geen legborden)
 • 2 vakken (1 legbord)
 • 3 vakken (2 legborden)
 • 4 vakken (3 legborden)

Denk vervolgens aan de verplichte opvangbakken (en legborden) in een veiligheidskast.

3. Kies voor je veiligheidskast de brandwerendheid die het beste past bij je situatie in geval van gevaar: 10 minuten? 30 minuten? 60 minuten? 90 minuten? ( Bekijk de producten)

4. Kies een ventilatie- en filtersysteem dat geschikt is voor de opgeslagen producten

 • Hier vindt u ons volledige assortiment ventilatie en filtratie.
 • Vergeet niet om uw filters elk jaar te vervangen.
 • Kies ten slotte de ideale afmetingen (hoogte en breedte), het aantal deuren en de kleur van de kast (om onderscheid te maken tussen afdelingen en/of producten).
     Je kunt producten bewaren in een kast of vak voor

Brandbare producten

Oxiderende producten

Explosieve producten

Houders onder druk *

Li-ion-batterijen

Irriterende/schadelijke producten

Toxische producten

Bijtende producten

Producten die op de lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid **

Producten die gevaar opleveren voor het milieu
Je verpakkingen hebben een pictogram

Brandbare producten
OK Nee Nee Onder voorwaarden Nee Onder voorwaarden Nee Nee Nee Nee

Oxiderende producten
Nee OK Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Explosieve producten
Nee Nee OK Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Houders onder druk *
Onder voorwaarden Nee Nee OK Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Li-ion-batterijen
Nee Nee Nee Nee OK Nee Nee Nee Nee Nee

Irriterende/schadelijke producten
Nee Nee Nee Nee Nee OK Onder voorwaarden Onder voorwaarden OK OK

Bijtende producten
Nee Nee Nee Nee Nee Onder voorwaarden Nee Onder voorwaarden Nee Nee

Toxische producten
Nee Nee Nee Nee Nee Onder voorwaarden Onder voorwaarden Nee OK OK

Producten die op de lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid **

Producten die gevaar opleveren voor het milieu

 

OK = wederzijds compatibele producten
Nee = onverenigbare producten, afzonderlijk op te slaan
Onder voorwaarden = producten die alleen onder bepaalde specifieke voorwaarden mogen worden behandeld en opgeslagen (in het bijzonder voor bijtende producten moeten zuren en basen worden gescheiden)
* inclusief gasflessen
** irriterende en CMR-producten (chemische stoffen, afzonderlijk of in mengsels, met uiteenlopende schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid, kankerverwekkend, mutageen, reproductietoxisch)

Een offerte aanvragen

Heb je gevonden wat je zoekt en wil je graag een offerte aanvragen?
Dat kan heel eenvoudig, rechtstreeks vanuit je winkelwagen kun je een offerte aanvragen. Zo gaat het in zijn werk.

De verschillende stappen:

1 Voeg het gewenste product toe aan je winkelwagen

Voeg het gewenste product toe aan je winkelwagen

2 Klik in je winkelwagen op 'een offerte aanvragen'

Klik in uw winkelmandje op 'een offerte aanvragen'

3 Geef een verdere toelichting bij 'Offerte omschrijving'

Geef een verdere toelichting bij 'Offerte omschrijving'

4 Een offerteaanvraag is vrijblijvend en zonder kosten. Tijdens kantooruren krijg je altijd binnen 2 uur een reactie.

Een offerteaanvraag is vrijblijvend en zonder kosten. Tijdens kantooruren krijg je altijd binnen 2 uur een reactie.