Wat zijn C-Class aankopen?

Inkoopgemak

C-Class aankopen zijn aankopen van producten, goederen of diensten die een onderneming als niet-strategisch beschouwt maar wel nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dergelijke aankopen komen voor in elke entiteit en afdeling van de onderneming en maken doorgaans slechts een klein deel uit van het totale aankoopvolume.

C-Class aankopen en de ‘long tail’

Concreet vormen C-Class aankopen de zogeheten ‘long tail’: een groot aantal producten die de verschillende afdelingen van een onderneming slechts sporadisch bestellen.

A-Class, B-Class en C-Class aankopen: het verschil

Volgens het Paretoprincipe kun je aankopen indelen in drie klassen: A, B en C. C-Class aankopen vertegenwoordigen slechts ongeveer 5 % van het totale aankoopvolume, maar vormen wel de grootste indirecte kosten (volume aan bestellingen, aantal leveranciers en aantal artikelen).

Door hun geringe waarde beschouwen ondernemingen deze C-Class aankopen dan ook als niet-strategisch. Ze richten zich liever zich op A-Class en B-Class aankopen, die een hogere aankoopwaarde vertegenwoordigen, maar in de indirecte kosten slechts een klein aandeel innemen.

Een echte bron van besparingen voor C-Class aankopen

Bij nader inzien vertegenwoordigen deze C-Class aankopen toch vaak verborgen kosten die verre van verwaarloosbaar zijn, ook al gaat het om kleine bedragen. Voorraadbeheer, boekhoudkundige kosten en aankoopprocessen (keuze van leveranciers, onderhandelingen, nazorg …) doen de totale eigendomskosten (TCO*) onvermijdelijk stijgen en zijn soms zelfs duurder!

Het begrip ‘totale kosten’ moet stelselmatig worden toegepast op C-Class aankopen om beter inzicht te krijgen in hun relatieve gewicht in het hele aankoopproces van de onderneming. Zodra een onderneming beseft hoe belangrijk C-Class aankopen zijn, hoeft ze deze alleen nog maar te optimaliseren!

*Total Cost of Ownership